Programa doble T

Treball i Teràpia

Aquest programa es basa en la realització d’unes hores al dia (3 o 4 hores) de treballs* al Centre; cuidar els animals, feines pròpies del camp, jardineria, sabons, restaurar petits mobles o altres segons les necessitats del Centre. I per altra banda en la realització de teràpies segons les necessitats i estat de cada persona.

 

Aquest programa va dirigit a col·lectius amb risc d’exclusió social o vulnerables, prèvia valoració de la direcció terapèutica.

 

*Aquest treball és remunerat d’acord amb la legislació laboral vigent.