Seguiment terapèutic

Tractament residencial d’alta intensitat per
Adolescents i Joves.

Tractament residencial d’alta intensitat per a adolescents i joves amb necessitats mèdiques i/o psicològiques o amb problemes severs lligats a les conductes addictives i/o problemes de desinserció social, familiar, escolar o professional, en un ambient estructurat les 24 hores del dia.

Centre de dia per a Joves.

Centre de dia per als joves i adolescents que necessitin un espai controlat i protegit per evitar comportaments de risc, tot reforçant processos terapèutics, formatius o ocupacionals.

Residència temporal per a Joves.

Residència temporal per a joves que per diferents raons necessiten un temps i un espai de reflexió respecte a les seves famílies.